bezrząd


bezrząd
bezrząd {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. bezrządądzie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'stan zamieszania, chaosu wynikającego ze słabości osób, instytucji powołanych do kierowania, rządzenia; anarchia, bezład' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezrząd — m IV, D. u, Ms. bezrządądzie, blm «brak rządu; nieład, nieporządek, bezład, anarchia» Bezrząd w państwie, w domu …   Słownik języka polskiego

  • anarchia — ż I, DCMs. anarchiachii, blm «dezorganizacja powstała wskutek braku lub bezsilności organów władzy; stan chaosu i nieporządku, rozprzężenie, bezrząd» Wywołać anarchię. Wydobyć kraj z anarchii. Coś prowadzi do anarchii. Anarchia ogarnia coś,… …   Słownik języka polskiego

  • bezprawie — n I 1. blm «stan, którego nie normują prawa; anarchia, bezrząd» 2. lm D. bezprawiewi «czyn sprzeczny z prawem; nadużycie» Dopuścić się bezprawia …   Słownik języka polskiego

  • bezhołowie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} stan zamieszania, chaosu wynikającego ze zburzenia dotychczasowego systemu rządzenia i niewykształcenia w jego miejsce systemu nowego; bezrząd, bezład <ukr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień